Personligt. Professionellt.

Ett byggprojekt är en positiv och viktig händelse för dig som byggherre. Byggprocessens alla moment tar tid och kraft ur en företagsorganisation. Du som t.ex. är chef och företagsledare skall kunna fortsätta dina vardagliga sysslor trots att företaget driver ett byggprojekt.

Vi avlastar tillfälligt företagets organisation och tar som konsult hand om byggprocessen. Vi utför projektledningen exklusivt för dig, med fullt ansvar och utan mellanhänder. Som oberoende konsult har vi inga ekonomiska intressen av ditt projekts kostnader.

Vårt fokus ligger på byggnadsprojekt för privata företag och institutioner. Vi blir din byggnadsavdelning under projektets genomförande.

Per A. Persson

Upp