Referenser

Under åren har Per A Persson Projektledning medverkat i många lyckade byggprojekt åt privata företag och institutioner. Nedan ser du några exempel.

KG KNUTSSON LOGISTIKCENTER ENKÖPING
Nybyggnad av lager, kontor och truckverkstad på sammanlagt 33 000 kvm för KG Knutsson i Enköping. Projektet färdigställdes hösten 2009.

Uppdraget var ett totalåtagande där vi tillhandahållit en komplett organisation för projektets genomförande i form av projektledare, inköpare, platschef, installationssamordnare och platsledare.


LAGER, KONTOR OCH AFFÄRSHUS FÖR
ANTI-CORROSION I SUNDBYBERG
Nybyggnad av affärshus i Sundbyberg för Anti-Corrosion. Byggnaden i 4 plan omfattar ca 3 700 kvm.

Uppdraget omfattar ett komplett projektledningsuppdrag, projekteringsledning, upphandling och platsledning. Förutom normal administration i projektet har vi även genomfört inventering, kartering och sanering av förorenade massor på den gamla industritomten Järnvägsgatan 11 Sundbyberg.

Upp