Från idé till färdig byggnad

Projektledning
Som projektledare arbetar jag för ditt företag och ditt projekts bästa, jag samordnar alla moment i byggnadsprocessen och skapar en organisation anpassad för projektets genomförande. Du får den kompetens och expertis som behövs för att kunna realisera ditt projekt i tid, kvalitet och enligt budget.

Projekteringsledning
Vi sätter samman en projekteringsorganisation. Vi leder projekteringen med utgångspunkt från dina krav och samordnar ritningar och beskrivningar. Vi ser till att förfrågningsunderlag kommer fram i tid och att de innehåller de uppgifter som krävs för projektets genomförande.

Upphandling

Vi bjuder in entreprenörer till anbudslämning, vi handlar upp och gör avtal med respektive entreprenör. Avtalen gör vi som agent direkt för din räkning baserat på vår kunskap om underentreprenörsmarknaden, utan påslag och fördyrande mellanhänder.

Vi köper vid ”källan”, målning av målaren och mattläggning av mattläggaren. Det ger konkurrens längre in i projektet och bra kostnadskontroll under projektets genomförande.

Produktionsledning
Vi tillhandahåller platschef på arbetsplatsen som samordnar de olika delentreprenörernas verksamhet. Platschefen tidplanerar respektive aktivitet, följer upp avtalade överenskommelser och når bra slutresultat genom övergripande och kraftfull styrning av byggnadsarbetet.

Platschefen övertar ditt samordningsansvar av arbetsskydd som du annars har som byggherre.

Resurs
Som byggnadsingenjör utför vi även kostnadsberäkningar, utredningsarbeten och traditionell byggledning.

Förutom helhetsåtaganden finns även möjlighet att hyra professionella resurser som komplement till din egen organisation.


Kv Apotekaren

Bilden är en beskuren tuschteckning av Ernst Pelles, visande Kv. Apotekaren i Enköping Julen 1955.

Min pappa Gunnar Persson arbetade då åt Byggnadsfirman Anders Diös AB och var platschef för Kv. Apotekaren. Bilden förvärvades av Gunnar i original direkt av konstnären.

 

Upp